2N Redundansa

  • Napajanje IT opreme
  • Hlađenje IT opreme
  • Telekomunikacione veze

Kolokacija

  • Prostor za vaš server
  • Neprekidno napajanje
  • Dostupnost 99,995% vremena

Cloud usluge

  • Infrastruktura kao servis (IaaS)
  • Postavljanje virtuelnih servera
  • Network Operations Center 24/7
Image
Kolokacija

Kolokacija

Usluge kolokacije namenjene su korisnicima koji već imaju opremu, a za koju je potrebno da se obezbede uslovi da ona bude dostupna 24/7.

Cloud usluge

Cloud usluge

Infrastruktura kao servis (IaaS) omogućava Vam da na brz način iznajmite pojedinačne virtuelne servere, koje odgovaraju vašim potrebama.
Povezivanje

Povezivanje

Moguće je povezivanje sa svim prisutnim operatorima, provajderima u data centru. Povezivanje provajdera se radi putem meet me room-a.
Hands & Eyes

Hands & Eyes

U cilju pružanje kompletne podrške funkcionisanju sistema korisnika pružamo Hands and Eyes usluge inženjera u data centru 24/7.
Image

Data Cloud Technology

Vlada Republike Srbije je 17. decembra 2020. godine osnovala privredno društvo "DATA CLOUD TECHNOLOGY" d.o.o. Kragujevac, radi pružanja usluga informacionog društva u uslovima slobodnog tržišta i principima jednakosti privrednih subjekata na tržištu. Vlada je osnivač i jedini član privrednog društva "DATA CLOUD TECHNOLOGY" d.o.o. Kragujevac.

"DATA CLOUD TECHNOLOGY" d.o.o. Kragujevac posluje u prostoru Državnog Data centra u Kragujevcu koji je namenjen komercijalnim korisnicima.

Kontaktirajte nas

Kontakt forma

Molimo Vas da popunite sva neophodna polja!
Molimo Vas da popunite sva neophodna polja!
Molimo Vas da popunite sva neophodna polja!
Molimo Vas da popunite sva neophodna polja!

Kontakt

Kragujevac

Kragujevac

Save Kovačevića 35b
Srbija
Telefon

Telefon

Info. +381 34 617 1883
NOC. +381 34 617 1881
E-Mail

E-Mail

info@dct.rs
office@dct.rs
Radno vreme

Radno vreme

NOC
Svakog dana
00-24h

Data Cloud Technology d.o.o.

Save Kovačevića 35b, Kragujevac, Srbija
+381 34 617 1883
info@dct.rs