Data Centar

  • 2N Redundansa
  • 14MW
  • 24/7/365 NOC
Data centar u Kragujevcu, koji je otvoren u decembru 2020. godine,
predstavlja
najsavremeniji objekat ovog tipa u regionu, namenjen čuvanju podataka i opreme.

Data centar se nalazi na parceli od 4ha i predstavlja kompleks od 2 objekta od ukupno oko 14.000m2 sa predviđenom
instalisanom snagom u punom kapacitetu od 14MW i kapacitetom od 1080 REK ormana.

Objekat je projektovan i izgrađen po najvišim tehničkim i bezbednosnim standardima
i ispunjava najviši standard pouzdanosti od 99,995% – TIER 4.

Napajanje IT opreme


Napajanje opreme u IT modulima vrši se sa 2N redundansom.

IT moduli se napajaju sa dve trafostanice, tako da u slučaju otkaza jedne, druga u potpunosti može da preuzme primat u obezbeđivanju napajanja električnom energijom za IT modul.

U slučaju prestanka mrežnog, kao rezervno napajanje postoje dizel agregati - po dva za napajanje svakog IT modula i svaki snage od po 2500kVA. Oni se automatski startuju prilikom nestanka napajanja sa mreže. Autonomija rada dizel agregata je 96h bez dopune rezervoara, dok je vreme uspostavljanja stabilnog napona sa agregata manje od 60s.

Do tada, napajanje opreme u potpunosti preuzimaju UPS uređaji, sa kojih se takođe obezbeđuje redundantno napajanje. Tako je u svakom trenutku obezbeđen stabilan napon, koji je neophodan zbog osetljivosti IT opreme.  Na ovaj način je obezbeđena redundansa na svim nivoima, tako da oprema ni u jednom trenutku ne ostane bez napajanja električnom energijom.
Image
Image

Hlađenje IT opreme


Hlađenje IT opreme je realizovano korišćenjem čilera i In-Row jedinica - rashladnih uređaja, koji se smeštaju između rekova sa IT opremom.

Raspored In-Row jedinica i rekova je takav da se unutar mini IT modula obrazuje „topla“ i „hladna“ zona. In-Row jedinice izvlače topao vazduh iz tople zone, hlade ga i ubacuju u hladnu zonu. IT oprema se u rekove montira tako da hladan vazduh iz hladne zone koristi za hlađenje, a zagrejan vazduh izbacuje u toplu zonu. Na ovaj način je obezbeđena stabilna cirkulacija vazduha i efikasno hlađenje opreme. Rashladni fluid, koji se zagrejao u In-Row jedinicama, se preko toplotne pumpe koristi za pripremanje tople vode, koja služi za grejanje objekta, pa se Data centar može pohvaliti visokim nivoom energetske efikasnosti.

U  jednom mini IT modulu se nalazi 8 In-Row jedinica, povezanih u dva rashladna kruga - po četiri u jednom. U havarijskom režimu, ukoliko dođe do kvara na jednom hidrauličnom krugu, hlađenje u potpunosti preuzima drugi, pa je tako obezbeđena i redundansa što se tiče hlađenja IT opreme.

Telekomunikacione veze


Data centar je carrier neutral.

Moguće je povezivanje sa svim prisutnim operatorima/provajderima u data centru. Povezivanje provajdera se radi putem meet me room-a, pri čemu se primenjuju preporuke za strukturno kabliranje sa dve pristupne tačne (Provajder 1 i Provajder 2) čime se obezbeđuje potpuna redundantnost sistema.
Image
Image

Protivpožarna zaštita


Sistemi za automatsku detekciju, dojavu i aktivaciju gašenja požara izvedeni su najmodernijim tehnologijama.

Ceo objekat pokriven je stabilnim sistemom za detekciju i dojavu požara sa ciljem da minimizara opasnost od požara.

IT moduli dodatno su pokriveni sistemom za ranu detekciju požara, koji konstantim uzrokovanjem vazduha signaliziraju moguću pojavu čestica dima a samim tim najavljuju potencijalni nastanak požara. Sve ključne tačke objekta uključujući IT module, štićene su sistemom za aktivaciju gašenja požara. Ovaj sistem obrađuje sve neophodne elemente za uspeštno gašenje eventulnog požara, gasom Novec™1230. Realizacija gašenja na ovaj način bezbedna je po ljude i opremu a sa ekološkog aspekta ne utiče na oštećenje ozonskog omotača u slučaju ispuštanja u atmosferu.

Tehnička zaštita


Sistem tehničke zaštite vrši nadzor nad svim vitalnim tačkama u unutrašnjosti objekta i perimetra sa ukupno 200 IP kamera.

Perimetarska zaštita kompleksa realizovana putem termovizijskih kamera, kamerama u vidljivom spektru i PTZ kamerama. U sistem su uključene i IC kamere za spoljno štićenje prostora, kao i kamere koje u potpunosti pokrivaju unutrašnjost objekta.

Protivprovalni sistemi i sistem kontrole pristupa takođe su integrisani u sistem tehničke zaštite čime je centralizovan sistem nadzora i upravljanja.
Image

Data Cloud Technology d.o.o.

Save Kovačevića 35b, Kragujevac, Srbija
+381 34 617 1883
info@dct.rs