Naš tim

Danilo Savić

Direktor

Danilo Savić je rođen 20. februara 1974.godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu i srednju školu, a potom i diplomirao na Mašinskom fakultetu.

Nakon diplomiranja se zaposlio u Unior Components (ex. Zastava Alati) gde je, nakon završenih specijalizovanih međunarodnih obuka iz oblasti informacionih tehnologija, obavljao poslove inženjera i rukovodioca službe za informacione tehnologije.

Od 2002. godine je započeo rad u Direktnoj banci (ex. Credy, KBM) na poslovima iz oblasti informacionih tehnologija. Nakon više operativnih funkcija u banci, rukovodio je Sektorom informacionih i komunikacionih tehnologija više od 8 (osam) godina, a obavljao je i poslove v.d. Izvršnog direktora sektora podrške. Najznačajniji projekti u kojima je učestvovao i/ili rukovodio su: integracija banke u platni promet NBS, implementacija bankarskog informacionog sistema, spajanje informacionih sistema banaka koje su se integrisale u matičnu banku, konsolidacija primarnog i izrada rezervnog data centra, primena standarda bezbednosti informacionih sistema i sl. U dva navrata je obavljao funkciju člana odbora za informacione tehnologije i odbora za digitalno bankarstvo pri Udruženju banaka Srbije.
Od 2016. godine je zaposlen u JSP „Kragujevac“ na poslovima direktora sektora informacionih i komunikacionih tehnologija i sektora  objedinjene naplate i informacionih tehnologija, a nakon toga je obavljao funkciju člana Gradskog veća za IKT, eUpravu i Pametan grad. Najznačajniji projekat koje je realizovao je uspostavljanje Gradskog Data centra, a istaknute rezultate je postigao i u raznim projektima u oblasti otvaranja podataka za šta je i nagrađen godišnjom nagradom 2019.godine.

Nakon toga je obavljao poslove Projekt menadžera u ICLS (deo FUJITSU) i ITSM menadžera u sTech (deo UNIQA grupe) gde je vodio projekat migracije data centara iz lokalnih zemalja (Crna Gora, Srbija, BiH, Hrvatska i Bugarska) u Cloud sistem.

Govori engleski jezik.

Oženjen je i otac je dvoje dece.

Srđan Simović

Direktor Sektora operacija

Srđan Simović je rođen 17. septembra 1982.godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu i srednju školu, a potom i diplomirao na IT Akademiji u Kragujevcu.


Nakon diplomiranja se zaposlio u KBM banci u sektoru IT infrastrukture kao administrator. Kroz internu praksu banke i internacionalne kurseve se vremenom specijalizovao kao mrežni inženjer.

Od 2011. godine je kao samostalni eksterni konsultant bio deo projekta integracije i implementacije 3g/4g mreže jednog od vodećih mobilnih operatera u republici Srbiji, gde je svoje tehničke nadogradio veštinama vođenja projekta i organizacijom rada.
Od 2017. godine je zaposlen u multinacionalnoj kompaniji kao deo tima koji ima za cilj integraciju fabrike i kreiranje i obuku operativnog tima koji preuzima operativne poslove nakon integracije.

Od 2019. godine preuzima mesto regionalnog IT menadžera (Srbija, Bugarska, Rumunija) i Rukovodioca lokalnog  IT tima za teritoriju republike Srbije.

Govori engleski jezik.

Oženjen je i otac je dvoje dece.

Goran Marjanović

Direktor sektora za upravljanje projektima i kvalitetom

Goran Marjanović je rođen 04. maja 1973. godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu i srednju školu, a potom i diplomirao na Prirodno matematičkom fakultetu – grupa Matematika.


Nakon diplomiranja se zaposlio u srednjoj školi Politehnička škola (ex. Tehnička škola za mašinstvo i saobraćaj) gde je predavao Programiranje i Informatiku i računarstvo, a dve godine je obavljao i dužnost pomoćnika direktora škole.

Od 2002. godine je započeo rad u Eurobanka Direktnoj banci (ex. Credy banka, KBM) na poslovima iz oblasti informacionih tehnologija, gde je od 2003. godine nakon funkcije rukovodioca službe za administraciju i komunikacije, rukovodio Sektorom informacionih i komunikacionih tehnologija više od 6 (šest) godina. Najznačajniji projekti u kojima je učestvovao i/ili rukovodio su: integracija banke u platni promet NBS, integracija banke u međunarodni platni promet Swift, spajanje informacionih sistema banaka koje su se integrisale u matičnu banku, konsolidacija primarnog sajta na virtualnoj infrastrukturi (2007. godine). Obavljao je i funkciju člana Odbora za informacione tehnologije i Odbora za međunarodna plaćanja pri Udruženju banaka Srbije.

Od 2008. godine zaposlen je u proizvodnoj kompaniji Metal sistemi doo na poslovima Direktora ICT sektora. Radio je na kreiranju strategije razvoja, budžetiranju, upravljanju strateškim projektima i to: infrastrukturni projekti, formiranje DataCentra, uvođenju ERP i DMS sistema i integracija sa postojećim informacionim sistemom.

Od 2009. godine zaposlen je u osiguravajućoj kući Takovo osiguranje ADO Kragujevac, na poslovima direktora ICT Sektora i člana Izvršnog odbora Društva zaduženog za ICT više od 6 godina. Najznačajniji projekti u kojima je učestvovao i/ili rukovodio su: formiranje privatnog Data Centra i povezivanje sa DR lokacijom, implementacija sistema pri Udruženju osiguravača za OnLine izdavanje polisa obaveznog osiguranja motornih vozila i implementacija sistema za OnLine izdavanje polisa imovinskih osiguranja i PZO, usaglašavanja poslovanja Takovo osiguranja sa odlukom NBS o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije (primena standarda: ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001). Obavljao je i funkciju člana Odbora za informacione tehnologije pri Udruženju osiguravača Srbije.

Od 2015. godine je zaposlen u DM Dokumenten Management GmbH iz Pulchhaim Nemačka na poslovima Business developer-a i Projekt manager-a za teritoriju Srbije. Najznačajniji projekti koje je realizovao je uspostavljanje DMS i BPM sistema u bankama Addiko banka i Eurobank Direktna (ex. Eurobank), Elixir Group i MD International, sa ukupno preko 2000 korisnika sistema.

Govori engleski jezik.

Otac je troje dece.

Data Cloud Technology d.o.o.

Save Kovačevića 35b, Kragujevac, Srbija
+381 34 617 1883
info@dct.rs